Geri Yazdır

TİCARİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar

  Bir tarafta; Alve İnternet ve Reklam Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. (Sözleşme’nin bundan sonraki bölümünde “Alve” olarak anılacaktır).

  Diğer tarafta; “Kullanıcı” (işbu Ticari Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde Alve tarafından sunulan hizmetlerden ticari olarak yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder).

  aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır:

  İşbu Sözleşme, ıslak imzaya gerek duyulmaksızın, e-posta yoluyla ya da benzer şekilde elektronik ortamda onaylanması veya onay verilmiş sayılması ile hüküm ifade etmeye başlayacaktır. Kullanıcı kaydı başvurusunda bulunan gerçek ya da tüzel kişi ya da temsilcisinin, bu Sözleşme’yi okuduğu, içeriğini çekincesiz olarak kabul ettiği sayılır.

  Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin ticari sözleşme olduğunu bilir ve tacir sıfatıyla Sözleşme’yi değerlendirerek kabul eder.

 2. Tanımlar

  Alve
  Alve Internet ve Reklam Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.’ni,
  Kullanıcı
  İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen koşullar dahilinde Alve tarafından sunulacak Hizmet’ten ticari anlamda yararlanacak olan gerçek ve tüzel kişiyi,
  Ziyaretçi
  Alve.com üzerinden Kullanıcılara ait elektronik mağazalara girerek seçim (tıklama) yapan tüketicileri,
  Hizmet
  Sözleşme dışı üçüncü kişilerin (Tüketiciler/Ziyaretçiler) alve.com web sitesi üzerinden aradıkları ürünlerin, (Kullanıcı) web sayfalarında satışa sunulmaları halinde, seçme ve sınıflandırma yöntemiyle alve.com web sitesinde Tüketicilere/Ziyaretçilere gösterilmesi ve bu şekilde Tüketicilerin bu ürünlerin değişik Kullanıcı mağazalarındaki fiyatları konusunda fikir sahibi olmasını sağlayan işi,
  Sözleşme
  Bütün hükümleri, atıfları ve ekleriyle birlikte işbu Ticari Kullanım Sözleşmesi’ni,
  Web Sitesi
  www.alve.com web sitesini,
  Alve Merchants Sistemi
  Elektronik Bilgilendirme Sistemini,
  Ekonomik Şartlar
  Alve.com websitesinde bulunan, işbu Sözleşme’nin mali şartlarını içeren ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden bilgileri ifade eder.
 3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

  1. Alve, internette faal olan anlaşmalı mağaza ve web sayfalarında satış amacıyla görüntülenen ürünleri kategorilere ayırarak, Ziyaretçilere ekonomik anlamda en uygun fiyata yönelik bilgi verme imkânı tanıyan “alve.com” (Web Sitesi) altındaki internet adresinin (domain name) yasal hak sahibidir.
  2. Alve, işbu Sözleşme’deki usul ve şartlar dairesinde Kullanıcı’nın ürünlerinin alve.com websitesi vasıtasıyla ve fiyat kıyaslaması maksadıyla Ziyaretçilere gösterileceğini kabul eder. Ancak, bu ürünler ve ürünlere ait bilgiler Alve tarafından üretilmemiş ve ürün tanıtım içeriğine hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. Alve.com sitesi içerisinde yer alan, fiyat, model, renk, stok bilgileri gibi ürüne ait tanıtım içerikleri ve bilgiler ürünün satışa sunulduğu mağaza (Kullanıcı) tarafından umuma sunulmuş bilgiler olup, sunulan bilgiler, hiçbir değişiklik yapılmadan, arama optimizasyonu ile Alve sitesinde görüntülenmektedir. Alve, mevcut teknik bilgi ve şartlar dahilinde Hizmet verecek, kasti olmadıkça Kullanıcıya ait ürünlerin gösteriminde ortaya çıkabilecek hata ve kusurlardan sorumlu tutulmayacaktır.
  3. Alve.com, söz konusu bilgilerin aktarımı için hareket noktası oluşturmaz, sadece Kullanıcı’nın web sitesine bağlantı oluşturarak erişim yöntemi yaratır. Taraflar, Alve tarafından sağlanan hizmetin, Kullanıcı’nın web sayfasından toplanan ve değişiklik yapılmadan basit şekilde yayınlanan bilgilerden ibaret olduğu hususunda mutabıktır.
  4. Alve, aranan ve karşılaştırma yapılan ürünlerin bulunduğu web sitesi ve mağazaların vermiş oldukları bilgilerin doğruluğunu araştırmaz ve Ziyaretçilere garanti vermez. Alve, yönlendirme yapılan mağazaların verdikleri hizmetlerin tüketici mevzuatına ve diğer kanunlara uygunluğunu araştırmaz.
  5. Kullanıcı, bilgilendirme sistemine (Ticketing) yapacağı düzeltme başvurusu vasıtasıyla ürünlerinin yayınlanmasında meydana gelen yanlışları bildirme hakkına sahiptir. Alve, düzeltme başvurusunun kaydından sonra ve bilgilendirmenin doğruluğunu denetlemesine müteakip, gerekli düzeltmeleri en az 3 (üç) iş günü içerisinde gerçekleştirecek ve Kullanıcı’ya düzeltmelerin tamamlandığına dair bilgi verecektir. Bu süre içerisinde oluşabilecek doğrudan ya da dolaylı zarardan Alve sorumlu tutulmayacaktır. Kullanıcı’nın düzeltme başvurusunun Alve’nin kendi prosedürleriyle uyum sağlamaması ve/veya düzeltme yapmanın uygun veya mümkün görülmediği hallerde, başvuru reddedilecek ve Kullanıcı, başvurusunun kabul edilmeme nedenleri hakkında bilgilendirilecektir. Kullanıcı’nın başvurunun kabul edilmeme nedenine yönelik itiraz hakkı yoktur.
  6. Taraflar, Kullanıcı’nın Alve’nin veritabanında bulunan bilgilerinin tam güncellenmesinin otomatik olarak günde bir (1) kez 00:00-09:30 saatleri arasında gerçekleştirileceği üzerinde anlaşmaya varmışlardır. Alve, güncelleme saatinden sonra, Kullanıcı’nın, yaptığı değişikliklere dayanan içerik farklılıkları veya Kullanıcı’nın ekipmanındaki arızadan kaynaklanan içerik güncelleme zayıflıkları sebebiyle hiçbir sorumluluk taşımaz.
  7. Kullanıcı’nın, işbu sözleşmedeki şartları ihlali nedeniyle, Alve tarafından web sayfasında görüntülenen ürünler ve firmalar listesinden daimî ve/veya geçici olarak çıkarılması durumunda, hizmetin devamını talep hakkı yoktur. Bu durumda, Alve, kendisine peşinen ödenen ücreti irat kaydeder, geriye kalan döneme tekabül eden miktarı iade etmez.
  8. Alve’nin web sitesindeki bilgilerin, Kullanıcı’nın ekipmanının arızasından veya herhangi bir sebepten dolayı doğru görüntülenmemesine neden olan bir işlev bozukluğunun olması durumunda, Alve Ziyaretçilerin yanılma riskinin önüne geçmek için, arıza Kullanıcı tarafından düzeltilene kadar Hizmet’i geçici olarak durdurma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Alve, Kullanıcı’nın herhangi bir zararını karşılamak, ücret iadesinde bulunmak zorunda değildir.
  9. İşbu Sözleşme ile Kullanıcı, http://merchants.Alve.com web sitesinde yer alan Ekonomik Şartları okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder. Alve’nin Sözleşme konusu hizmete başlayabilmesi için ilgili ücreti tahsil etmiş olması şarttır. Ücretin hangi hizmete karşılık verildiği ve ne şekilde harcanmış sayılacağı ilgili web sitesinde ya da taraflar arasındaki yazışmalarda mevcuttur. Belirtilen ücret, Alve tarafından Kullanıcı’ya elektronik kabul başvurusu gönderilmek suretiyle tek taraflı olarak güncellenebilir. Güncellemenin 3 (üç) iş günü içinde kabul edilmemesi halinde Alve Hizmeti askıya alabilir. Askıda geçen süre boyunca oluşan zararlardan Alve sorumlu değildir.
 4. Kullanıcı’nın Taahhüt ve Yükümlülükleri

  1. Kullanıcı, kendisi tarafından sağlanan ve yayınlanan görsel, işitsel her türlü bilginin içeriğinin doğruluğu ve hukuka uygunluğunu taahhüt eder.
  2. Kullanıcı, kendisi veya satışa sunduğu mal ve hizmetlere ilişkin bilgilerin doğruluğu ve geçerliliğinin Alve tarafından denetlenmesine peşinen muvafakat etmiştir. Bu amaçla Alve, hatalı bilgilerin düzeltilmesi veya eksik bilgilerin eklenmesi hususunda Kullanıcı’yı uyardığı an itibariyle, Kullanıcı istenen düzeltme ve eklemeleri en kısa sürede yapmak zorundadır. Alve bu düzeltme ve eklemeler yapılıncaya kadar Hizmeti askıya alma hakkına sahiptir. Kullanıcının düzeltme veya ekleme yapmaması halinde, Ziyaretçilerden gelecek şikayetlerden ve/veya oluşabilecek zarardan Alve sorumlu tutulmayacaktır.
  3. Alve, Alve Merchants Sistemi’ni Kullanıcı’nın kullanımına sunmuştur: (a) Kullanıcı’nın temel iletişim bilgilerinin, özellikle adresi, telefon numarası, e-posta adresinin ve (b) Ziyaretçilerin (tüketicinin) ekonomik davranışlarını ve satın alma kararlarını etkileyecek; ödeme şekilleri, gönderim masrafları, taksitle satış yapma seçenekleri vs. bilumum değişikliklerin en geç 24 saat içinde Alve Merchants Sistemi’ne bağlanmak suretiyle Kullanıcı tarafından düzeltilmesi ve güncel tutulması gerekmektedir. Ayrıca, yapılan düzeltmeler Kullanıcı tarafından Alve’ye e-posta yoluyla bildirilecektir. Gerekli bildirim ve düzenlemelerin yapılmaması halinde oluşabilecek zararlardan Alve sorumlu değildir.
  4. Kullanıcı, satışa sunduğu ürünlere ilişkin olarak; mevzuata uygun şekilde, açık ve anlaşılır bilgilendirme yapmalıdır. Bu çerçevede, görüntülediği ürünlerin özellikleri, stok bilgileri, satış fiyatları vs. ile ilgili olarak tüketicinin yanılmasına yol açabilecek her türlü eylem, işlem ve ihmalden kaçınmak zorundadır.
  5. Kullanıcı, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı herhangi bir eylemde bulunmayacak, Alve ve diğer kullanıcılar açından ticari teamüllere uymayan veya haksız rekabet yaratmaya yönelik davranış ve uygulamalardan uzak duracaktır.
  6. Kullanıcı, Alve websitesi'nin işleyişini manipüle edecek, sunucularda arıza veya işlevsizlik yaratacak (örneğin toplu mesaj gönderme, spam vs.) işlemlerde bulunmayacağını, Alve’nin kullanıcılarına/üyelerine ait kişisel bilgileri izinsiz olarak elde etmeyeceğini taahhüt eder.
  7. Kullanıcı’nın kendi sisteminde saklanan ve paylaşılan bilginin güvenliği, bizzat kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı, Alve üzerinden gizli bilgilerine ulaşıldığı, ele geçirildiği, kullanıldığı, işlendiği iddiasında bulunamaz ve bu sebeple Alve’yi suçlayamaz.
  8. Tüketici mevzuatı uyarınca, Tüketicilere karşı her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya ait olup, Tüketicilerin seçimlik haklarının kullanılmasına kayıtsız kalınması, tüketici taleplerinin yerine getirilmemesi veya benzer şekilde Tüketicilerin mağduriyetine sebep olunması halinde, tüketicilerin tek muhatabı Kullanıcı olacaktır. Herhangi bir sebeple Alve’nin mevzuat uyarınca sorumlu tutulması ve tüketici zararını karşılamak zorunda kalması halinde Kullanıcı, Alve’nin yapacağı bildirimi müteakip, herhangi bir hüküm alınmasını gerektirmeden, Alve’nin zararını tüm ferileri ile birlikte derhal karşılayacaktır.
  9. Kullanıcı, kendi web sayfası (elektronik mağazası) vasıtasıyla sunulan ürün veya hizmetler hakkında, Alve’nin kayıtlı kullanıcısı/üyesi kişilerce yapılan olumlu ve/veya olumsuz yorumların, Alve’nin web sayfasında görüntülenebileceğini kayıtsız şartsız olarak kabul etmiştir. Kullanıcı dilerse, bu yorumlara karşı cevap hakkını yazılı olarak kullanabilir. Alve söz konusu yorumları; mevzuata, kamu düzenine, genel ahlak kurallarına, kişilik haklarına, Alve’nin şirket olarak benimsediği temel prensiplere aykırı olması halinde, tamamen kendi karar ve inisiyatifinde olmak üzere yayından kaldırabilir. Söz konusu yorumların haksız ve mesnetsiz olarak Alve’yi de hedef alması ve bunun süreklilik arz etmesi halinde, Alve Kullanıcı ile olan sözleşmesini askıya almak veya tamamen iptal etmek hakkına da sahiptir.
  10. Hizmetlerin sürekli geliştirilmesi ve güvenilirliğinin sağlanması bağlamında, Kullanıcı, karşılıklı anlaşmayı takiben Alve’nin, Kullanıcı web sitesine küçük bir kod yerleştirilmesini kabul edebilir. Bu kod sayesinde Alve tarafından Kullanıcıya yönlendirilen tüketicilerin/ziyaretçilerin sadece hareketleri izlenmekte, bu kapsamda herhangi bir özel bilgi temin edilmemektedir. Bu kod, Alve tarafından sağlanacak ve Kullanıcı’nın teknik ekibi tarafından uygulanacaktır. Ayrıca, işlevselliği ve yükseltmeleri Alve tarafından yapılacaktır. Kullanıcı, gerek söz konusu kodu, gerekse bu kod ile elde edilen bilgileri değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, manipüle etmeyeceğini, amacı dışında kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Elde edilen bilgiler Alve ve Kullanıcı’da kalacak, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca resmi makamlarca talep edilmedikçe üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Alve, kod uygulaması ile elde edilen sonuçları, Kullanıcı ve tüketici bilgilerini ifşa etmeden yalnızca, eğitim ve istatistiki amaçlarla yayınlama hakkını saklı tutar. Kullanıcı’nın da menfaatine olan bu hizmetin herhangi bir sebeple durması ya da kodun Kullanıcı tarafından pasif hale getirilmesi halinde, Alve kod tekrar faal hale gelinceye ya da sistem tekrar çalışıncaya kadar, bu hizmetini tazminatsız olarak askıya alma hakkında sahiptir.
 5. Fesih

  1. Alve, takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, sebep, süre, ihtar zorunluluğu olmaksızın, işbu Sözleşme’yi derhal, tek taraflı ve tazminatsız olarak fesih etme hakkında sahiptir.
  2. Kullanıcı, fesih kararını bir ay öncesinden yazılı olarak bildirmek kaydıyla, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
  3. Bununla birlikte Taraflardan biri, sözleşmenin devamı niyetinde olmakla birlikte, diğer tarafın edimlerini yerine getirmediğini düşünüyorsa, yükümlülüğün ne şekilde yerine getirilmediğini diğer tarafa yazılı olarak bildirebilir. Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde belirtilen ihmal ortadan kaldırılmaz ise, İhtar eden taraf sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.
  4. Hizmet bedeline ilişkin bir hesaplaşma olacaksa, bunun için fesih tarihi esas alınır.
 6. Diğer Hükümler

  1. Bu Sözleşme ile Kullanıcı’ya münhasır haklar tanınmamıştır.
  2. Alve’nin yazılı onayı olmadan, işbu Sözleşme ve Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülükler kısmen veya tamamen başkasına devredilemez.
  3. Alve, mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumunda, bu Sözleşme kapsamında elde ettiği gizli, özel, ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkilidir.
  4. Kullanıcı, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ile ilgili olarak kendi websitesi ile ilgili olarak tek başına sorumludur. Alve hiçbir şekilde, Kullanıcıdan kaynaklanan bir iş ve işlem sebebiyle, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlalinden sorumlu tutulamaz. Herhangi bir ihbarın bildirilmesi veya tespit edilmesi halinde Alve, hüküm almaya gerek görülmeksizin, sözleşmeyi askıya alabilir, şikâyet konusu ürün veya görsellerin yayımını durdurabilir. Alve’nin zararını tazmin hakkı saklıdır.
  5. Kullanıcının ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve alve.com web sitesinde belirtilen kurallara uymadığı tespit edilirse, Alve hüküm almaya gerek görmeksizin, sözleşmeyi askıya alabilir, şikayet konusu ürün veya görsellerin yayımını durdurabilir. Alve, tamamen kendi takdirinde olmak ve aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, stokta bulunmadığı anlaşılan, Ziyaretçilere hatalı bilgi ile sunulan, yeterli şekilde tanımlanmamış, arama motorları tarafından zorlukla bulunan ve/veya barındırılamayan ürünleri işbu Sözleşme kapsamı dışında bırakmaya ve yayımını durdurma hakkına sahiptir.
  6. Kullanıcı ve Alve arasında, ortaklık, temsilcilik, işçi-işveren ilişkisi bulunmamakta olup, yalnızca işbu Sözleşmeden kaynaklanan hizmet alım satımına dayalı ilişki bulunmaktadır.
  7. Taraflar; savaş, seferberlik, olağanüstü doğa olayları gibi mücbir sebep hallerinde, objektif olarak Alve’nın ticari faaliyet alanının veya kontrolünün dışında kalan hallerde ve Alve’nin sistemlerinde ve ağında üç ayı geçmeyen işlev bozukluğu veya arıza durumunda, Kullanıcı’nın uğrayabileceği zararın karşılanmasında Alve’nin hiçbir sorumluluk taşımayacağı üzerinde açıkça anlaşmışlardır.
  8. Bu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından onayı öncesinde veya sonrasında, özellikle mali işlere yönelik faks, e-posta vs. yollarla yapılan yazışmalar ve mutabakatlar (temsilde yetki aranmaksın) bu Sözleşmenin parçası olarak taraflar adına yapılmış sayılır ve tarafları bağlar. Bu sözleşmenin kurucu unsurlarında yapılacak esaslı değişiklikler, ancak her iki tarafın imzasıyla ve sadece yazılı olarak yapılabilir.
  9. Alve tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek için kullanılan sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgi ve erişiminden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcının sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Alve hiçbir şekilde sorumlu değildir.
  10. Alve’nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi ziyaret edenler, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Ziyaretçilerin site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
  11. Alve, Web Sitesinde yer alan Kullanıcı bilgilerini, güvenlik, kendi yükümlülüğünü yerine getirme ve bazı istatistik değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Bu çerçevede Kullanıcının iletişim bilgilerini Ziyaretçileri bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında Web sitesinde gösterebilir.
  12. Alve.com sitesi, yasa gereğince içerik sağlayıcı sıfatına sahip değildir. Sitede yer alan hiçbir bilgi ve ürün Alve tarafından üretilmemiş ve ürün tanıtım içeriğine hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. Sitede yer alan, stok, model, fiyat, gibi ürün bilgileri ve içerikleri ürünün satışa sunulduğu mağaza tarafından sunulmuş bilgilerdir. Bu nedenle Alve aranan ve karşılaştırma yapılan ürünlerin bulunduğu web sitesi ve mağazaların verdiği bilgilerin doğruluğunu, tüketici haklarına ve mevcut yasalara uygunluğunu araştırmaz ve garanti vermez.
  13. Bu Sözleşme, Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca yazılı delil niteliğindedir. Islak imzaya sahip olmaması, Tarafları bağlamadığı anlamına gelmez. Bu Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İhtilaf halinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
  14. Bu Sözleşme, alve.com web sitesindeki Kullanıcı kayıt formunun doldurulması, elektronik olarak onaylanması ve bu kaydın Alve tarafından kabul edilmesi ile kurulmuş sayılır ve iptal edilinceye kadar geçerlidir. Alve, Kullanıcı tarafından yapılan kaydı, sebep göstermeksizin reddetmekte ve Hizmet vermemekte serbesttir.